TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 89 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Mức 4

Đăng ký

3

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Mức 4

Đăng ký

4

Giãn tiến độ đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Mức 4

Đăng ký

5

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Kinh tế đối ngoại).

Đầu tư tại Việt nam

Mức 4

Đăng ký

6

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Kinh tế đối ngoại).

Đầu tư tại Việt nam

Mức 4

Đăng ký

7

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh)

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

8

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

9

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

10

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký