TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 72 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

2

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

3

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu

Giáo dục thường xuyên

Mức 2

4

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu

Giáo dục thường xuyên

Mức 2

5

Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục thường xuyên

Mức 2

6

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2

7

Xét, cấp học bổng chính sách

Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

8

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2

9

Tuyển sinh trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 3

Đăng ký

10

Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Thi, tuyển sinh

Mức 3

Đăng ký