TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 16 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Thương mại Quốc tế

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Sở Xây dựng (hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao) theo phân cấp của địa phương.

Lĩnh vực hoạt động Xây dựng

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL)

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Lĩnh vực đầu tư

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL)

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Lĩnh vực đầu tư

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Lĩnh vực đầu tư

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Lĩnh vực đầu tư

Mức 4

Đăng ký

7

Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp

Ban Quản lý các KCN

Lao Động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

8

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký

9

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký

10

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký