TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 14 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Mức 3

Đăng ký

2

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Mức 3

Đăng ký

3

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

4

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh (cấp tỉnh)

Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

5

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Sở Xây dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 4

Đăng ký

6

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Sở Xây dựng

Nhà ở và công sở

Mức 3

Đăng ký

7

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành

Kinh doanh bất động sản

Mức 3

Đăng ký

8

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

Sở Xây dựng

Nhà ở và công sở

Mức 4

Đăng ký

9

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

10

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký