TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 27 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt: văn bản thông báo và nêu rõ lý do

Việc làm

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng LĐTBXH

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Mức 2

3

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng LĐTBXH

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Mức 2

4

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

UBND cấp huyện

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

5

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

UBND cấp huyện

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

6

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Bảo trợ xã hội

Mức 2

7

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Lao động

Mức 4

Đăng ký

8

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

UBND cấp huyện

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

9

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Mức 4

Đăng ký

10

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Lao động tiền lương

Mức 2