TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 30 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Mức 2

2

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

3

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 2

4

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Người có công

Mức 2

5

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

6

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Mức 2

7

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC thuộc UBND cấp xã.

Người có công

Mức 2

8

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

9

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

10

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2