TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 3 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2

2

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2