TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 13 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Sở Giao thông vận tải

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

Sở Giao thông vận tải

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

8

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

9

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

Sở Giao thông Vận tải

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

Sở Giao thông vận tải

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký