TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 52 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 2

2

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 3

Đăng ký

3

Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 3

Đăng ký

4

Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 3

Đăng ký

5

Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 3

Đăng ký

6

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

7

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

8

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

9

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Sở Giao thông vận tải

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đường bộ

Mức 4

Đăng ký