TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 71 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2

2

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

3

Sáp nhập, chia tách trường Trung cấp sư phạm

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

4

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập. cho phép thành lập trường trung câp sư phạm tư thục

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

5

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 2

6

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 2

7

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 2

8

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 2

9

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 2

10

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2