TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 11839 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế

Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

Mức 2

2

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

3

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Kiểm định chất lượng giáo dục

Mức 2

4

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Kiểm định chất lượng giáo dục

Mức 2

5

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2

6

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

7

Sáp nhập, chia tách trường Trung cấp sư phạm

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

8

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập. cho phép thành lập trường trung câp sư phạm tư thục

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

9

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 2

10

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 2