TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 72 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Mức 4

Đăng ký

2

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Mức 4

Đăng ký

3

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công đã chuyển ra quy định tại khoản 2 Điều 118 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu

Chính sách (BQP)

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

An toàn vệ sinh lao động

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động

Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

An toàn vệ sinh lao động

Mức 4

Đăng ký

10

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

An toàn vệ sinh lao động

Mức 4

Đăng ký