TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 10 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

2

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

3

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

4

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

5

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

6

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh - Tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

7

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

8

Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu

Bảo hiểm xã hội cấp huyện,

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

9

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

10

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh - Tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2