TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 166 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Lữ hành

Mức 3

Đăng ký

2

Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Nghệ thuật biểu diễn

Mức 3

Đăng ký

3

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Tỉnh

Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Dịch vụ du lịch khác

Mức 3

Đăng ký

9

Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Mức 3

Đăng ký

10

Cấp Giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Điện ảnh

Mức 3

Đăng ký