TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 94 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Sở Giao thông Vận tải

Đăng kiểm

Mức 3

Đăng ký

2

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 2

3

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 3

Đăng ký

4

Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 3

Đăng ký

5

Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 3

Đăng ký

6

Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Đường bộ

Mức 3

Đăng ký

7

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

8

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

9

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

10

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa chuyên dùng khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký