TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 88 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

2

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

3

Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Sở Giao thông Vận tải

Du lịch

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Sở Giao thông Vận tải

Du lịch

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Du lịch

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

9

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

10

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký