TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Mức 2

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ủy ban nhân dân cấp xã

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2

3

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ủy ban nhân dân cấp xã

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2

4

Tiếp công dân tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Tiếp công dân

Mức 2

5

Xử lý đơn tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Xử lý đơn

Mức 2

6

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giải quyết khiếu nại

Mức 2

7

Hòa giải tranh chấp đất đai

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đất đai

Mức 2

8

Đăng ký kết hôn

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10

Đăng ký khai tử

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký