TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 162 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân

Công An

Mức 3

Đăng ký

2

Đăng ký kết hôn lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 2

3

Đăng ký khai tử lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 2

4

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

5

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 2

6

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 2

7

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

8

Đăng ký giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

9

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

10

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký