TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 2

2

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

Mức 2

3

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

4

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC thuộc UBND cấp xã.

Người có công

Mức 2

5

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

6

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

7

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

8

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

9

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

10

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2