TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 5 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

2

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

3

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

4

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

5

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký