TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 121 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực

Mức 2

2

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

Hòa giải thương mại

Mức 4

Đăng ký

3

Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)

Sở Tư pháp - Tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh., Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Bồi thường nhà nước

Mức 4

Đăng ký

4

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)

Sở Tư pháp - Tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh, Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Bồi thường nhà nước

Mức 4

Đăng ký

5

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

Sở Tư pháp - Tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh, Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Bồi thường nhà nước

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

Sở Tư pháp - Tỉnh Bạc Liêu

Nuôi con nuôi

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

Sở Tư pháp - Tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Nuôi con nuôi

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

Sở Tư pháp - Tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Nuôi con nuôi

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

Sở Tư pháp - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký