TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 162 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân

Công An

Mức 3

Đăng ký

2

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giáo dục và Đào tạo

Mức 2

3

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giáo dục và Đào tạo

Mức 2

4

Tiếp công dân tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Tiếp công dân

Mức 2

5

Xử lý đơn tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Xử lý đơn

Mức 2

6

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mức 2

7

Hòa giải tranh chấp đất đai

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đất đai

Mức 2

8

Đăng ký kết hôn

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 2

9

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 2

10

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 2