TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Thi, tuyển sinh

Mức 3

Đăng ký

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Văn bằng, chứng chỉ

Mức 3

Đăng ký

3

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 3

Đăng ký

4

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Đào tạo nước ngoài

Mức 3

Đăng ký

5

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Văn bằng, chứng chỉ

Mức 3

Đăng ký

6

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Văn bằng, chứng chỉ

Mức 4

Đăng ký