TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 23 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký kết hôn lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

2

Đăng ký lại khai tử

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4

Đăng ký khai tử lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

6

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

7

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

8

Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cơ quan công an đăng ký

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9

Đăng ký kết hôn

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký