TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 41 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Tuyển sinh trung học cơ sở

UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 4

Đăng ký

2

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện

Giáo dục tiểu học

Mức 2

3

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

4

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 4

Đăng ký

5

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện

Giáo dục trung học

Mức 2

6

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 4

Đăng ký

7

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục trung học

Mức 2

8

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục trung học

Mức 2

9

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện

Giáo dục tiểu học

Mức 2

10

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục mầm non

Mức 2