TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 57 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Chi cục Thủy sản

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

4

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

Chi cục Thủy sản

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

Chi cục Thủy sản

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

Chi cục Thủy sản

Thủy sản

Mức 4

Đăng ký