TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 2

2

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

Tôn giáo

Mức 2

3

Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Biển và hải đảo

Mức 2

4

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khí hậu , thủy văn và biến đổi khí hậu

Mức 2

5

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủy sản

Mức 2

6

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Văn hóa cơ sở

Mức 2