TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 27 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

2

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

3

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

4

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

5

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu

Thi, tuyển sinh

Mức 3

Đăng ký

6

Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Thi, tuyển sinh

Mức 3

Đăng ký

7

Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 3

Đăng ký

8

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

9

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

10

Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Cấp Tỉnh)

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Khoa học và công nghệ

Mức 3

Đăng ký