TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 3 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Văn bằng, chứng chỉ

Mức 4

Đăng ký

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Văn bằng, chứng chỉ

Mức 3

Đăng ký

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Văn bằng, chứng chỉ

Mức 4

Đăng ký