TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)

UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Môi trường

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)

UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Môi trường

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)

UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Môi trường

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Môi trường

Mức 4

Đăng ký