TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Họ và tên *
CMND *
Di động *
Email *
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Địa chỉ *
Tổ chức / Doanh nghiệp
Mã xác nhận *