TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3227182000540

Họ tên người nộp: Liên Văn Két
Tổ chức/Cá nhân: Liên Văn Két
Địa chỉ: ấp 3A
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 04/06/2020
Ngày hẹn trả: 10/07/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 24