TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3226182001911

Họ tên người nộp: Điệp Thị Thư
Tổ chức/Cá nhân: Bùi Ngọc Tốt
Địa chỉ: Nhàn Dân A
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 04/06/2020
Ngày hẹn trả: 09/07/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 34