TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Họ tên người nộp:
Họ tên người nhận:
Tổ chức/Cá nhân: liên thông 3 cấp
Địa chỉ:
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục: Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 19/07/2019
Ngày yêu cầu bổ sung:
Ngày hẹn trả: 01/08/2019

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến) 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 15