TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Họ tên người nộp:
Họ tên người nhận:
Tổ chức/Cá nhân: 1222222
Địa chỉ:
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ:
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 18/07/2019
Ngày yêu cầu bổ sung:
Ngày hẹn trả: 01/08/2019

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến) 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 26