TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Họ tên người nộp: Nguyễn Thị Nhanh
Họ tên người nhận: Mã Hoàng Lộc
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thị Nhanh
Địa chỉ:
Lĩnh vực: Y tế dự phòng
Tên hồ sơ: Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả
Ngày nhận: 27/06/2019
Ngày yêu cầu bổ sung:
Ngày hẹn trả: 03/07/2019

 

 

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến)

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
3
2
4
 Đang online: 10