TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1001431923860

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Triệu Ngọc Thới
Địa chỉ: TT gành Hào-Đông Hải-Bạc Liêu
Lĩnh vực: Đường bộ
Tên hồ sơ: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 31/12/2019
Ngày hẹn trả: 08/01/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 136