TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1001421911398

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Búp Măng
Địa chỉ: Ninh Hòa-Hồng Dân-Bạc Liêu
Lĩnh vực: Đường bộ
Tên hồ sơ: Cấp lại Giấy phép lái xe
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 30/10/2019
Ngày hẹn trả: 10/01/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 161