THÔNG BÁO HỒ SƠ TRỄ HẠN XỬ LÝ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 2120912001136 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả 02 GCN QSD Đ cho LÊ THỊ DƯỠNG có mã biên nhận: 2120912001136 TB_TREHAN
2 3795884958622037 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả null cho Bộ phận Tư pháp X.Vĩnh Trạch Đông có mã biên nhận: 3795884958622037 TB_TREHAN
3 3796058707208099 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả null cho Bộ phận Tư pháp X.Vĩnh Trạch Đông có mã biên nhận: 3796058707208099 TB_TREHAN
4 3796235988478578 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả null cho Bộ phận Tư pháp X.Vĩnh Trạch Đông có mã biên nhận: 3796235988478578 TB_TREHAN
5 2120912001118 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả 02 GCN QSDĐ cho NGUYỄN THỊ MỊNH có mã biên nhận: 2120912001118 TB_TREHAN
6 2120901901052 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả 02 GCN QSD Đ cho NGUYỄN THỊ MỊNH có mã biên nhận: 2120901901052 TB_TREHAN
7 3811258617636769 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả null cho Bộ phận Tư pháp Phường 8 có mã biên nhận: 3811258617636769 TB_TREHAN
8 2120912001127 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả 01 GCN QSDĐ cho ĐINH CÔNG ĐỨC có mã biên nhận: 2120912001127 TB_TREHAN
9 2120901901034 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả 01 GCN QSD Đ cho NGUYỄN VĂN HÒA có mã biên nhận: 2120901901034 TB_TREHAN
10 3789098546159924 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả null cho Bộ phận Tư pháp Phường 2 có mã biên nhận: 3789098546159924 TB_TREHAN

 

 

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến)

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
9
6
1
 Đang online: 8