THÔNG BÁO HỒ SƠ TRỄ HẠN XỬ LÝ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 1403991900066 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả 123 cho test trục có mã biên nhận: 1403991900066 TB_TREHAN
2 1411011900015 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả 123 cho trục liên thông có mã biên nhận: 1411011900015 TB_TREHAN
3 1405071900018 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả qưe cho ưqewe có mã biên nhận: 1405071900018 TB_TREHAN
4 1414261900048 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Nộp hồ sơ Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác cho Nguyễn Hoàng Huy có mã biên nhận: 1414261900048 TB_TREHAN
5 1405051900010 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả a cho a có mã biên nhận: 1405051900010 TB_TREHAN
6 2310671900135 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả liên thông cho Liên thông 2 cấp có mã biên nhận: 2310671900135 TB_TREHAN
7 2310671900144 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả liên thông 3 cấp cho Tập huấn Liên thông xã Vĩnh Lợi có mã biên nhận: 2310671900144 TB_TREHAN
8 2310671900153 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả lt cho Tập huấn không qui trình có mã biên nhận: 2310671900153 TB_TREHAN
9 2310671900162 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả lt cho liên thông 3 cấp có mã biên nhận: 2310671900162 TB_TREHAN
10 7126661900198 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả lien thong cho Tran Van A có mã biên nhận: 7126661900198 TB_TREHAN

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến) 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 18