THÔNG BÁO HỒ SƠ TRỄ HẠN XỬ LÝ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 5927201900485 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Mai táng phí cho Tô Thị Thu có mã biên nhận: 5927201900485 TB_TREHAN
2 5927201900494 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Mai táng phí cho Trần thị Ngon có mã biên nhận: 5927201900494 TB_TREHAN
3 2328181900323 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả cải chính tên cho Đinh Văn Đũ có mã biên nhận: 2328181900323 TB_TREHAN
4 2328181900314 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả cải chính tên, ngày và tháng sinh cho Nguyễn Văn Tí có mã biên nhận: 2328181900314 TB_TREHAN
5 1401031936987 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam cho Tân Kim Khánh có mã biên nhận: 1401031936987 TB_TREHAN
6 0602031900210 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Cấp cơ sở cho Ban Tuyên giáo huyện ủy Hòa Bình có mã biên nhận: 0602031900210 TB_TREHAN
7 2322131900139 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XĂNG DẦU PHÚC ĐẠT cho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XĂNG DẦU PHÚC ĐẠT có mã biên nhận: 2322131900139 TB_TREHAN
8 1401031936507 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam cho Vưu Ngọc Hùng có mã biên nhận: 1401031936507 TB_TREHAN
9 2322131900120 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Công ty TNHH NIKEN cho Công ty TNHH NIKEN có mã biên nhận: 2322131900120 TB_TREHAN
10 1401031936303 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và xóa án tích cho Nguyễn Hoài Tâm có mã biên nhận: 1401031936303 TB_TREHAN

 

 

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến)

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
8
7
7
 Đang online: 10