THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất (17 GCN). cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An Đăng ký biện pháp bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai nay đã hình thành. cho Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý Đăng ký biện pháp bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai nay đã hình thành. cho Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý Đăng ký biện pháp bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Nguyễn Trung Tính Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân cho Nguyễn Trung Tính Người có công UBND Xã Điền Hải
5 Nguyễn Thị Hưỡng Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân cho Nguyễn Thị Hưỡng Người có công UBND Xã Điền Hải
6 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (17 GCN) cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An Đăng ký biện pháp bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Phạm Trung Hiếu Trích lục khai sinh cho con cho Phạm Trung Hiếu Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
8 Phạm Trung Hiếu Đăng ký khai sinh cho con cho Phạm Trung Hiếu Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
9 Công ty Cp Kinh doanh và Thương mại DV Vinpro Số 281/2019/TB-VINPRO, thời gian từ ngày 27/11/2019 - 30/11/2019 cho Công ty Cp Kinh doanh và Thương mại DV Vinpro Xúc tiến thương mại Sở Công thương
10 Nguyễn Văn Viễn 94C-00429 cho Nguyễn Văn Viễn Đường bộ Sở Giao thông Vận tải

 

 

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến)

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
9
1
8
 Đang online: 16