THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 test v1 123 cho test v1 Trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
2 te ee cho te Hộ Tịch Sở Tư Pháp
3 qưe Nộp hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) cho qưe Lý lịch tư pháp Sở Tư Pháp
4 vnpt Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam cho vnpt Lý lịch tư pháp Sở Tư Pháp
5 rút hs rút hso cho rút hs Luật sư Sở Tư Pháp
6 123 ygyu cho 123 Hộ Tịch Sở Tư Pháp
7 thanh test cho thanh Nuôi con nuôi Sở Tư Pháp
8 Tập huấn Liên thông xã Vĩnh Lợi liên thông 3 cấp cho Tập huấn Liên thông xã Vĩnh Lợi Người có công UBND Xã Châu Hưng A
9 Tập huấn không qui trình lt cho Tập huấn không qui trình Người có công UBND Xã Châu Hưng A
10 liên thông 3 cấp lt cho liên thông 3 cấp Người có công UBND Xã Châu Hưng A

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến) 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 28