THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN HỒNG THÊM đơn xin việc và lý lịch cho NGUYỄN HỒNG THÊM Chứng thực UBND Xã Hưng Phú
2 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai null cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai null UBND TP Bạc Liêu
3 Trần Chí Lĩnh Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Chí Lĩnh Hộ tịch UBND Xã An Phúc
4 LÊ THỊ HẢI YÊN đơn xin việc và lý lịch cho LÊ THỊ HẢI YÊN Chứng thực UBND Xã Hưng Phú
5 TỪ VĂN KHÁNH đơn xin việc và lý lịch cho TỪ VĂN KHÁNH Chứng thực UBND Xã Hưng Phú
6 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai null cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai null UBND TP Bạc Liêu
7 Hồ Minh Đương Chứng thực HKGĐ cho Hồ Minh Đương Chứng thực UBND Xã Định Thành
8 Nguyễn Tú Nga Chứng thực HKGĐ, Hợp đồng thuê đát cho Nguyễn Tú Nga Chứng thực UBND Xã Định Thành
9 Liêu Minh Dương chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo cho Liêu Minh Dương Chứng thực UBND Xã Định Thành
10 Bùi Trọng Ái Chứng thực Đơn trình bày cho Bùi Trọng Ái Chứng thực UBND Xã Định Thành

 

 

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến)

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
1
0
3
0
 Đang online: 15