THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 1414261900039 Đề nghị chủ hồ sơ Võ Thị Phương Thảo bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1414261900039 TB_TREHAN
2 0602011900090 Đề nghị chủ hồ sơ MINH TEST bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0602011900090 TB_TREHAN
3 0311681900023 Đề nghị chủ hồ sơ test 123455555 bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311681900023 TB_TREHAN
4 0311681900041 Đề nghị chủ hồ sơ huy1 bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311681900041 TB_TREHAN
5 1401011900036 Đề nghị chủ hồ sơ Huỳnh Hiếu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1401011900036 TB_TREHAN
6 1604011900013 Đề nghị chủ hồ sơ nguyen van a bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1604011900013 TB_TREHAN
7 1401011900018 Đề nghị chủ hồ sơ Lý Ngọc Minh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1401011900018 TB_TREHAN
8 1001461900060 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Quốc Trung bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1001461900060 TB_TREHAN
9 1001461900079 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Việt Đoàn bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1001461900079 TB_TREHAN
10 1001461900088 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Minh Thắng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1001461900088 TB_TREHAN

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến) 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 25