THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 1101071900282 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Nghiêm bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101071900282 TB_TREHAN
2 1102101900124 Đề nghị chủ hồ sơ Chi nhánh cấp nước Giá Rai - Công ty Cổ phần nước và Môi trường Đồng Bằng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1102101900124 TB_TREHAN
3 1102101900133 Đề nghị chủ hồ sơ Chi nhánh cấp nước Giá Rai - Công ty Cổ phần nước và Môi trường Đồng Bằng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1102101900133 TB_TREHAN
4 1102101900115 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH Huy Minh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1102101900115 TB_TREHAN
5 1101071900246 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Xây dựng Hoài Phong bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101071900246 TB_TREHAN
6 1101071900255 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Xây dựng Hoài Phong bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101071900255 TB_TREHAN
7 1101071900264 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Xây dựng Hoài Phong bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101071900264 TB_TREHAN
8 1101071900273 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Xây dựng Hoài Phong bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101071900273 TB_TREHAN
9 1001281903168 Đề nghị chủ hồ sơ HTXDVVT Phước Long bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1001281903168 TB_TREHAN
10 1101071900237 Đề nghị chủ hồ sơ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101071900237 TB_TREHAN

 

 

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến)

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
1
0
0
0
 Đang online: 15