THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 0311442000834 Đề nghị chủ hồ sơ Đặng Văn Lực bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442000834 TB_TREHAN
2 0311442000843 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Thanh Tâm bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442000843 TB_TREHAN
3 0311442000852 Đề nghị chủ hồ sơ Võ Văn Điền bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442000852 TB_TREHAN
4 0311512000630 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Thị Cẩm Tú bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311512000630 TB_TREHAN
5 0311442000825 Đề nghị chủ hồ sơ NGUYỄN THỊ HẰNG bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442000825 TB_TREHAN
6 0311512000694 Đề nghị chủ hồ sơ Sơn Thanh Trường bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311512000694 TB_TREHAN
7 0311512000728 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Quốc Thế bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311512000728 TB_TREHAN
8 2010462000797 Đề nghị chủ hồ sơ Đang văn Hùng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2010462000797 TB_TREHAN
9 0311442000728 Đề nghị chủ hồ sơ Trương Văn Ngọ bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442000728 TB_TREHAN
10 0311442000737 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Thị Vân bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442000737 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 161