Hướng dẫn tổ chức cá nhân

HƯỚNG DẪN Website

Theo dõi tình trạng hồ sơ

Trên trang chủ bạn chọn tab Tra cứu tiến độ xử lý

 

 

Nhập mã số biên nhận

 

Hệ thống sẽ trả về kết quả là các thông tin hồ sơ, tiến trình xử lý hồ sơ của Công dân/Doanh Nghiệp .

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến) 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 25