DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Đơn vị:

Sở Tư Pháp

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tổ chức / Doanh nghiệp

Tỉnh/ Quận huyện / Phường xã

CÁC LOẠI GIẤY TỜ YÊU CẦU ĐÍNH KÈM

STT

Tên hồ sơ

Tập tin đính kèm

Có đính kèm

1

- Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP).

2

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP).

3

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2) (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

- Dung lượng các tập tin đính kèm không được quá 20M
- Tất cả hồ sơ doanh nghiệp/tổ chức nộp phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý

Mã xác nhận *


Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Bạc Liêu

Số hồ sơ

T-BLI-288556-TT

Lĩnh vực

Lý lịch tư pháp

Bộ thủ tục hành chính

Cấp Tỉnh

Cách thức thực hiện

Gửi văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài; trường hợp phải xác minh về điều kiện, đương nhiên được xóa án tích, thì thời hạn không quá 15 ngày. Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Tư Pháp

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Kết quả thực hiện

Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư Pháp

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Công an tỉnh, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Phạm vi áp dụng

Cấp tỉnh

Căn cứ pháp lý

Luật Lý lịch tư pháp năm 2009
Nghị định 111/2010/NĐ-CP
Thông tư 13/2011/TT-BTP
Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP
Thông tư 16/2013/TT-BTP

File đính kèm

Trình tự thực hiện

Bước 1 : Cơ quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác (đối tượng là công dân Việt Nam thường trú hoặc không có nơi thường trú, đang tạm trú tại tỉnh Bạc Liêu; là công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và đã cư trú tại tỉnh Bạc Liêu trước khi xuất cảnh ra nước ngoài. Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Bạc Liêu) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Bước 2 : Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

        Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Hành chính Tư pháp thuộc Sở Tư pháp để giải quyết.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp (của cá nhân công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) cho cơ quan tiến hành tố tụng, theo quy định.

Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài; trường hợp phải xác minh về điều kiện, đương nhiên được xóa án tích, thì thời hạn không quá 15 ngày.

Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4:  Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đại diện cơ quan đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, ký nhận kết quả thủ tục hành chính. và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Trường hợp nhận kết quả qua hệ thống bưu điện, chậm nhất, đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm gửi kết quả giải quyết TTHC cho cơ quan tiến hành tố tụng theo địa chỉ được cung cấp. Cơ quan tiến hành tố tụng trả phí dịch vụ theo thông báo của bưu điện.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC: Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Chủ nhật và ngày lễ nghỉ.

STT

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản chính

Bản sao

Biểu mẫu

Văn bản quy định

Văn bản quy định đính kèm

1

- Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP).

1

0

Tải về

2

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP).

1

0

3

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2) (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

1

0

Những trường hợp cụ thể

- Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP).

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP).

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2) (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

Số bộ hồ sơ

01 (một) bộ

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan ban hành

TTHC bị sửa đổi bổ sung

TTHC hiện tại

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

TTHC sửa đổi, bổ sung

TTHC bị thay thế

Căn cứ pháp lý

Luật Lý lịch tư pháp năm 2009
Nghị định 111/2010/NĐ-CP
Thông tư 13/2011/TT-BTP
Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP
Thông tư 16/2013/TT-BTP

TTHC thay thế

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không