TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
Đơn vị: Sở Tư Pháp
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
Họ và tên * Số CMND *
Email * Điện thoại *
Địa chỉ *
Tổ chức / Doanh nghiệp
CÁC LOẠI GIẤY TỜ YÊU CẦU ĐÍNH KÈM
STT Tên hồ sơ Tập tin đính kèm Có đính kèm
1 - Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP).
2 - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP).
3 - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2) (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).
- Dung lượng các tập tin đính kèm không được quá 20M
- Tất cả hồ sơ doanh nghiệp/tổ chức nộp phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý
Mã xác nhận *
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Số hồ sơ T-BLI-288556-TT
Lĩnh vực
Lý lịch tư pháp
Bộ thủ tục hành chính Cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện

Gửi văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài; trường hợp phải xác minh về điều kiện, đương nhiên được xóa án tích, thì thời hạn không quá 15 ngày. Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Sở Tư Pháp
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
Kết quả thực hiện
Phiếu lý lịch tư pháp số 2.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Sở Tư Pháp
Cơ quan được ủy quyền
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Công an tỉnh, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan
Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng Cấp tỉnh
Căn cứ pháp lý

Luật Lý lịch tư pháp năm 2009
Nghị định 111/2010/NĐ-CP
Thông tư 13/2011/TT-BTP
Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP
Thông tư 16/2013/TT-BTP

File đính kèm
Trình tự thực hiện

Bước 1 : Cơ quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác (đối tượng là công dân Việt Nam thường trú hoặc không có nơi thường trú, đang tạm trú tại tỉnh Bạc Liêu; là công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và đã cư trú tại tỉnh Bạc Liêu trước khi xuất cảnh ra nước ngoài. Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Bạc Liêu) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Bước 2 : Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

        Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Hành chính Tư pháp thuộc Sở Tư pháp để giải quyết.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp (của cá nhân công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) cho cơ quan tiến hành tố tụng, theo quy định.

Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài; trường hợp phải xác minh về điều kiện, đương nhiên được xóa án tích, thì thời hạn không quá 15 ngày.

Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4:  Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đại diện cơ quan đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, ký nhận kết quả thủ tục hành chính. và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Trường hợp nhận kết quả qua hệ thống bưu điện, chậm nhất, đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm gửi kết quả giải quyết TTHC cho cơ quan tiến hành tố tụng theo địa chỉ được cung cấp. Cơ quan tiến hành tố tụng trả phí dịch vụ theo thông báo của bưu điện.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC: Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Chủ nhật và ngày lễ nghỉ.

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 - Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP). 1 0 Tải về
2 - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP). 1 0
3 - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2) (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). 1 0
Những trường hợp cụ thể

- Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP).

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP).

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2) (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý

Luật Lý lịch tư pháp năm 2009
Nghị định 111/2010/NĐ-CP
Thông tư 13/2011/TT-BTP
Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP
Thông tư 16/2013/TT-BTP

TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến) 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 23