DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Đơn vị:

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tổ chức / Doanh nghiệp

Tỉnh/ Quận huyện / Phường xã

CÁC LOẠI GIẤY TỜ YÊU CẦU ĐÍNH KÈM

STT

Tên hồ sơ

Tập tin đính kèm

Có đính kèm

1

- Văn thông thông báo (ghi rõ nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện

- Dung lượng các tập tin đính kèm không được quá 20M
- Tất cả hồ sơ doanh nghiệp/tổ chức nộp phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý

Mã xác nhận *


Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Bạc Liêu

Số hồ sơ

BVH-BLI-278913

Lĩnh vực

Văn hóa cơ sở

Bộ thủ tục hành chính

Cấp Tỉnh

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Thời hạn giải quyết

Trong 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Kết quả thực hiện

Văn bản trả lời

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Cơ quan được ủy quyền

Cơ quan phối hợp

Lệ phí

Không

Văn bản quy định phí, lệ phí

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Phạm vi áp dụng

Toàn tỉnh

Căn cứ pháp lý

Điểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

File đính kèm

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở   Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản chính

Bản sao

Biểu mẫu

Văn bản quy định

Văn bản quy định đính kèm

1

- Văn thông thông báo (ghi rõ nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện

1

0

Những trường hợp cụ thể

Số bộ hồ sơ

01 bộ

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan ban hành

TTHC bị sửa đổi bổ sung

TTHC hiện tại

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

TTHC sửa đổi, bổ sung

TTHC bị thay thế

Căn cứ pháp lý

Điểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

TTHC thay thế

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không