TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Đơn vị: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
Họ và tên * Số CMND *
Email * Điện thoại *
Địa chỉ *
Tổ chức / Doanh nghiệp
CÁC LOẠI GIẤY TỜ YÊU CẦU ĐÍNH KÈM
STT Tên hồ sơ Tập tin đính kèm Có đính kèm
1 - Văn thông thông báo (ghi rõ nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện
- Dung lượng các tập tin đính kèm không được quá 20M
- Tất cả hồ sơ doanh nghiệp/tổ chức nộp phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý
Mã xác nhận *
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Số hồ sơ BVH-BLI-278913
Lĩnh vực
Văn hóa cơ sở
Bộ thủ tục hành chính Cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Thời hạn giải quyết Trong 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
Kết quả thực hiện
Văn bản trả lời
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí

Không

Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng Toàn tỉnh
Căn cứ pháp lý

Điểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

File đính kèm
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở   Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 - Văn thông thông báo (ghi rõ nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện 1 0
Những trường hợp cụ thể
Số bộ hồ sơ 01 bộ
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý

Điểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không

 

(Phiên bản thử nghiệm đang trong giai đoạn xin ý kiến) 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
0
0
0
0
0
0
 Đang online: 23