TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 2 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức 4

Đăng ký